پارس فان


parsfun.net


http://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gifhttp://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gif

ورود بوگاتی ویرون ۳ میلیاردی به ایران!

  • 7,928
http://img.parsfun.net/images/54675661616707053556.pnghttp://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gif
http://img.parsfun.net/images/73165187912953857232.jpg

http://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gif


http://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gifhttp://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gif


نظر شما درباره ورود بوگاتی ویرون ۳ میلیاردی به ایران! چیست؟
pouya گفته است :

واقعا برای ی بلاک سه میلیارد داد می تونی یک بوگاتی ویرون بگیری چخان
تبدیل صدای زن به مرد و برعکس