پارس فان


parsfun.net


http://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gifhttp://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gif

دختر کوچولوهای ناز و خوشگل

  • 5,814
http://img.parsfun.net/images/54675661616707053556.pnghttp://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gif
http://img.parsfun.net/images/73165187912953857232.jpg

http://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gif


http://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gifhttp://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gif


نظر شما درباره دختر کوچولوهای ناز و خوشگل چیست؟
فرانک گفته است :

اونقدرا هم جالب نبودن این سلیقه ی منه دیگه
تبدیل صدای زن به مرد و برعکس