پارس فان


parsfun.net


http://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gifhttp://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gif

مار ۵ سر و ۱۰ سر در هند (عکس)

  • 8,702
http://img.parsfun.net/images/54675661616707053556.pnghttp://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gif
http://img.parsfun.net/images/73165187912953857232.jpg

http://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gif


http://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gifhttp://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gif


نظر شما درباره مار ۵ سر و ۱۰ سر در هند (عکس) چیست؟
سیروس گفته است :

خیلی تابلوِ فتوشاپه فقط اون مار دوسر واقعیه بعدا نگین نفهم بودن
تبدیل صدای زن به مرد و برعکس