پارس فان


parsfun.net


http://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gifhttp://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gif

مدل لباس مجلسی کوتاه دخترانه ۲۰۱۳

  • 11,792
http://img.parsfun.net/images/54675661616707053556.pnghttp://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gif
http://img.parsfun.net/images/73165187912953857232.jpg

http://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gif


http://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gifhttp://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gif


نظر شما درباره مدل لباس مجلسی کوتاه دخترانه ۲۰۱۳ چیست؟
نسیم گفته است :

خیلی مسخره بودن خوب نمیذاشتی بهترت بود مارو تمامشو رفتی خاکستری کردی .یعنی چی خوب مگه مجبور بودی بیای لابس مجلسی بزاری هااااااااااا
تبدیل صدای زن به مرد و برعکس