پارس فان


parsfun.net


http://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gifhttp://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gif

عكس هاي ساختمان هاي مدرن

ساختمانی با ساختار بدن انسان

این ساختمان در هلند ساخته شده و با سفر به درون آن می‌توان با بازدید از همه بخشها، از کارکرد درست یک بدن سالم آگاه شد و آموزش دید. ارتفاع این ساختمان که از نظر ظاهری پیکر انسانی نشسته است، ۳۵ متر است.

عکس هایی از ساختمانی با ساختار بدن انسان

ادامه مطلب

عکس های ساختمان های جالب و دیدنی

عکس های ساختمان های جالب و دیدنی، ساختمان های مدرن

عکس ساختمان های جالب و  دیدنی (2) bo2aks.com عکس ساختمان های جالب و  دیدنی (2) bo2aks.com عکس ساختمان های جالب و  دیدنی (2)

ادامه مطلب

عکس هایی از طراحی زیبای ساختمان های مدرن

طراحی باورنکردنی از ساختمان های مدرن

گالری عکس پیکسفا - pixfa.net

ادامه مطلب

http://img.parsfun.net/images/54675661616707053556.pnghttp://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gif
http://img.parsfun.net/images/73165187912953857232.jpg

http://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gif


http://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gifhttp://img.parsfun.net/images/58710334685122765059.gif

1
 
تبدیل صدای زن به مرد و برعکس